Автокрушки

Разликата между Lux и Lumen: Какво е яркост?

Мощни лед светлени за автомобил | avtotirmarket.com

Когато търсите нови крушки като LED крушки, всеки иска да знае „Коя е най-ярката крушка?“ Е, за да отговорим на този въпрос и за да получим наистина по-добра представа какво е „яркост“, трябва да дефинираме няколко термина.

Двете основни думи, които трябва да определим, когато говорим за яркостта на фаровете, са лумен и лукс.

Лумен: Мерна единица за светлинен поток, която е мярка за общото количество видима светлина, излъчвана от източник.

Лукс: Мерна единица за осветеност, която е мярка за това колко светлинен поток е разпръснат върху дадена област.

„Човек може да мисли за светлинен поток (измерен в лумени) като мярка за общото „количество“ присъстваща видима светлина, а осветеността (измерена в луксове) като мярка за интензитета на осветеност върху повърхност на определено разстояние от източникът.”

Така че нека помислим за тези определения, докато виждаме как се измерват количествата лумен и лукс и как този процес се прилага към крушките.

Светлинният поток, който просто ще наричам лумен, се измерва вътре в устройство, наречено интегрираща сфера. Вътре в сферата се поставя крушка и светлината, излъчвана от крушката, се разпръсква от вътрешността на интегриращата сфера и се разпределя равномерно във всички ъгли. Общото количество лумен на източник на светлина може да бъде измерено точно, тъй като светлината може да бъде уловена от всички ъгли от вътрешността на сферата. Въпреки че този метод за измерване на яркостта на крушка работи добре за осветителни приложения, където е необходима 360 градуса светлина (като настолна лампа), количеството лумен е само половината от историята при тестване на яркостта на крушките на фаровете. Ето защо осветеността и луксът са толкова важни.

Луксът се измерва чрез инсталиране на крушката вътре в корпус и тестване, за да се види колко добре се проектират или отразяват количествата лумен навън от корпуса.  Когато измерваме лукса по този начин, сме в състояние да вземем предвид множество фактори, влияещи върху яркостта на крушката, и да намерим по-ясна картина на истинска, използваема светлина. Количеството лумен от крушката, връзката между крушката и корпуса, полученият модел на лъча и разстоянието са всички фактори при изчисляване на лукса по този начин.

Така че вероятно си мислите: „Добре тогава, това не означава ли, че крушка с най-голямо количество лумен ще бъде най-ярката?“ Може би. Не забравяйте, че количествата лумен са само едно парче от пъзела при определяне на използваемата яркост на светлината.
„Дадено количество светлина ще освети повърхността по-слабо, ако е разпръсната върху по-голяма площ, така че осветеността (лукс) е обратно пропорционална на площта, когато светлинният поток (лумени) се поддържа постоянен.“

Възможно е крушка с голям лумен да фокусира лошо, след като бъде поставена в корпуса на фара, поради лошо инженерство и дизайн. Резултатът би бил нефокусиран лъч с отразена или лошо проектирана светлина. В този случай слабо фокусиран модел на лъча от крушка с първоначално голямо количество лумен ще има ниски измервания на лукса, тъй като светлината е разпръсната или нефокусирана.

Когато сравнявате яркостта на крушките, не забравяйте да погледнете голямата картина. Особено при LED крушки, уверете се, че сте взели предвид модела на лъча, който LED крушката създава, когато е поставена в корпус. Освен това вижте как е проектирана самата крушка и потърсете крушки, които отговарят по-точно на профила и размерите на стандартна халогенна крушка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *